News

ด้วยรัฐบาล ได้ประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในถานการณ์ฉุกเฉิน และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ในข้อ 2 (3) ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค ได้แก่ ห้องสมุดสาธารณะ เป็นต้น เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) กรมการขนส่งทางบก จึงขอปิดการให้บริการห้องสมุดกรมการขนส่งทางบก ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 12 เมษายน 2563

 

&am..