การส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติประจำปี 2562 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)
Call No. : ค14ก 2562
สำนักพิมพ์ : -
ปีที่พิมพ์ :
จำนวนหน้า : 2562 หน้า
บาร์โค้ด ชื่อสำเนา ชั้นวาง สถานะ
PB012939 การส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติประจำปี 2562 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) - On shelf  เข้าสู่ระบบ 

MARC Information

050 a : Classification No. 
 
050 b : Author ID 
ค14ก 
050 b : Publish Year 
2562 
245 a : Title (ชื่อเรื่อง) 
การส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติประจำปี 2562 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) 
260 a : Place of publication 
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด 
300 a : Total pages 
2562 

ความเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น คุณจะแสดงความเห็นเป็นคนแรก