การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สู่ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ปี 2562
Call No. : ส225ก กันยายน 2562
สำนักพิมพ์ : -
ปีที่พิมพ์ :
จำนวนหน้า : 206 หน้า
บาร์โค้ด ชื่อสำเนา ชั้นวาง สถานะ
PB013036 การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สู่ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ปี 2562 - On shelf  เข้าสู่ระบบ 

MARC Information

050 a : Classification No. 
 
050 b : Author ID 
ส225ก 
050 b : Publish Year 
กันยายน 2562 
245 a : Title (ชื่อเรื่อง) 
การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สู่ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ปี 2562 
300 a : Total pages 
206 

ความเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น คุณจะแสดงความเห็นเป็นคนแรก