3 ทศวรรษ 14 ตุลา กับประชาธิปไตยไทย

หนังสือที่ถือกำเนิดขึ้นจาก โครงการ “บรรยายสาธารณะ-ตลาดวิชา-มหาวิทยาลัยประชาชน” 3 ทศวรรษ 14 ตุลา กับประชาธิปไตยไทย เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเหตุการณ์และพัฒนาการทางการเมือง การปกครองของไทย นับตั้งแต่สมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จนกระทั่งความเป็นประชาธิปไตยในสังคมปัจจุบัน ภายใต้กรอบของวิชาการ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบตลาดวิชา เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสแสวงหาความรู้ และเพื่อร่วมรำลึกและเฉลิมฉลองใรโอกาสครบรอบ 30 ปี เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516

วันที่เผยแพร่ : Feb 05, 2018
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์
หมวด : ทั่วไป
จำนวนหน้า : 354 หน้า
ที่มีอยู่
ไม่จำกัด
คะแนน
แชร์บนสื่อสังคมออนไลน์ :

MARC Information

020 a : ISBN 
974-92487-2-4 
245 a : Title 
3 ทศวรรษ 14 ตุลา กับประชาธิปไตยไทย 
300 a : Total pages 
354 
520 a : Description 
หนังสือที่ถือกำเนิดขึ้นจาก โครงการ “บรรยายสาธารณะ-ตลาดวิชา-มหาวิทยาลัยประชาชน” 3 ทศวรรษ 14 ตุลา กับประชาธิปไตยไทย เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเหตุการณ์และพัฒนาการทางการเมือง การปกครองของไทย นับตั้งแต่สมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จนกระทั่งความเป็นประชาธิปไตยในสังคมปัจจุบัน ภายใต้กรอบของวิชาการ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบตลาดวิชา เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสแสวงหาความรู้ และเพื่อร่วมรำลึกและเฉลิมฉลองใรโอกาสครบรอบ 30 ปี เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 

ความเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น คุณจะแสดงความเห็นเป็นคนแรก