คนในยุคนี้ สมัยนี้ต่างมีความสงสัยในเรื่องบุญ เรื่องการเข้าวัด เรื่องการสวดมนต์ ถูกถามอยู่เป็นประจำ เพื่อความสิ้นสงสัยในเรื่องคาจิตคาใจ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อจะได้นำไปตอบคำถามเมื่อถูกคนอื่นถาม จะได้ตอบถูก จึงเขียนเรื่องนี้ขึ้นมา คำตอบที่ดีกว่านี้ ถูกต้องกว่านี้น่าจะมีอีก แต่ว่าปัญหาก็คือปัญหา ความสงสัยก็คือ ความสงสัย แม้จะตอบให้หายข้อข้องใจได้ แต่ก็ได้เพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้น มีทางเดียวที่จะสิ้นสงสัยในเรื่องเหล่านี้ได้ ก็คือ ต้องลงมือปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ จนเกิดผลประจักษ์แจ้งในใจ จึงจะหมดข้อกังขาได้

วันที่เผยแพร่ : Feb 07, 2018
สำนักพิมพ์ : ธรรมะอินเทรนด์
หมวด : ทั่วไป
จำนวนหน้า : 30 หน้า
ที่มีอยู่
ไม่จำกัด
คะแนน
แชร์บนสื่อสังคมออนไลน์ :

MARC Information

245 a : Title 
ทำไมฤา 
300 a : Total pages 
30 
520 a : Description 
คนในยุคนี้ สมัยนี้ต่างมีความสงสัยในเรื่องบุญ เรื่องการเข้าวัด เรื่องการสวดมนต์ ถูกถามอยู่เป็นประจำ เพื่อความสิ้นสงสัยในเรื่องคาจิตคาใจ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อจะได้นำไปตอบคำถามเมื่อถูกคนอื่นถาม จะได้ตอบถูก จึงเขียนเรื่องนี้ขึ้นมา คำตอบที่ดีกว่านี้ ถูกต้องกว่านี้น่าจะมีอีก แต่ว่าปัญหาก็คือปัญหา ความสงสัยก็คือ ความสงสัย แม้จะตอบให้หายข้อข้องใจได้ แต่ก็ได้เพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้น มีทางเดียวที่จะสิ้นสงสัยในเรื่องเหล่านี้ได้ ก็คือ ต้องลงมือปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ จนเกิดผลประจักษ์แจ้งในใจ จึงจะหมดข้อกังขาได้ 

ความเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น คุณจะแสดงความเห็นเป็นคนแรก