ส่วนหนังสือเล่มนี้ก็เกิดขึ้น โดยมุ่งให้เสร็จพร้อมเข้าคู่กับเสาจารึกนั้น ตามวัตถุประสงค์ที่ว่า เสาที่เสร็จ ควรมีความหมายเป็นเครื่องสื่อการศึกษา ดังได้กล่าวในคำปรารภต้นเล่มแล้วเสาหรือหลักศิลาจารึกอโศกที่เป็นเรื่องบานปลายมานี้ ต้นเรื่องที่แท้ไม่ใช่อยู่แค่ที่วัดนี้ แต่มาจากพระเจ้าอโศกมหาราชในชมพูทวีป แล้วสืบลงไปอีก ก็คือ จากคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระเจ้าอโศกนั้นนับถือ ซึ่งปรากฏออกมาในศิลาจารึกของพระองค์และคำแปลศิลาจารึกนั้น ก็มาเป็นแกนของเรื่องอยู่ในหนังสือนี้

วันที่เผยแพร่ : Feb 07, 2018
สำนักพิมพ์ : ธรรมะอินเทรนด์
หมวด : ทั่วไป
จำนวนหน้า : 223 หน้า
ที่มีอยู่
ไม่จำกัด
คะแนน
แชร์บนสื่อสังคมออนไลน์ :

MARC Information

020 a : ISBN 
978-974-300-589-3 
245 a : Title 
จารึกอโศก 
300 a : Total pages 
223 
520 a : Description 
ส่วนหนังสือเล่มนี้ก็เกิดขึ้น โดยมุ่งให้เสร็จพร้อมเข้าคู่กับเสาจารึกนั้น ตามวัตถุประสงค์ที่ว่า เสาที่เสร็จ ควรมีความหมายเป็นเครื่องสื่อการศึกษา ดังได้กล่าวในคำปรารภต้นเล่มแล้วเสาหรือหลักศิลาจารึกอโศกที่เป็นเรื่องบานปลายมานี้ ต้นเรื่องที่แท้ไม่ใช่อยู่แค่ที่วัดนี้ แต่มาจากพระเจ้าอโศกมหาราชในชมพูทวีป แล้วสืบลงไปอีก ก็คือ จากคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระเจ้าอโศกนั้นนับถือ ซึ่งปรากฏออกมาในศิลาจารึกของพระองค์และคำแปลศิลาจารึกนั้น ก็มาเป็นแกนของเรื่องอยู่ในหนังสือนี้ 

ความเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น คุณจะแสดงความเห็นเป็นคนแรก