ปากตลาด

บทความเชิงสารคดีขนาดสั้น “ปากตลาด” เชื่อว่าหากเอ่ยชื่อ “กาดเมืองใหม่” คงไม่มีใครในเชียงใหม่ไม่รู้จัก ไม่เคยไป หรือไม่เคยลิ้มรสอาหารที่ได้วัตถุดิบมาจากกาดที่ไม่เคยหลับใหลแห่งนี้แน่นอน แต่จะมีใครสักกี่คนที่รู้ว่า กาดเมืองใหม่มีที่มาที่ไปอย่างไร และมีความสำคัญต่อภาคเหนือมากเพียงใด “ปากตลาด” เป็นอีกหนึ่งผลงานจากโครงการวิจัยย่านตลาดเมืองใหม่ จัดทำโดย TCDC และหน่วยวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและโครงสร้างพื้นฐาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อบอกเล่าบรรยากาศของกาดในเชิงวิถีชีวิตและเติมเต็มในส่วนที่การวิจัยฉบับเต็มรูปแบบอาจไม่สามารถนำเสนอได้ เพื่อให้ชาวเชียงใหม่ได้รู้จักเรื่องใกล้ตัวและของสำคัญที่น่าหวงแหนอย่างกาดคู่บ้านคู่เมืองแห่งนี้ดียิ่งขึ้น

วันที่เผยแพร่ : Apr 17, 2018
สำนักพิมพ์ : -
หมวด : ทั่วไป
จำนวนหน้า : 36 หน้า
ที่มีอยู่
ไม่จำกัด
คะแนน
แชร์บนสื่อสังคมออนไลน์ :

MARC Information

245 a : Title 
ปากตลาด 
300 a : Total pages 
36 
520 a : Description 
บทความเชิงสารคดีขนาดสั้น “ปากตลาด” เชื่อว่าหากเอ่ยชื่อ “กาดเมืองใหม่” คงไม่มีใครในเชียงใหม่ไม่รู้จัก ไม่เคยไป หรือไม่เคยลิ้มรสอาหารที่ได้วัตถุดิบมาจากกาดที่ไม่เคยหลับใหลแห่งนี้แน่นอน แต่จะมีใครสักกี่คนที่รู้ว่า กาดเมืองใหม่มีที่มาที่ไปอย่างไร และมีความสำคัญต่อภาคเหนือมากเพียงใด “ปากตลาด” เป็นอีกหนึ่งผลงานจากโครงการวิจัยย่านตลาดเมืองใหม่ จัดทำโดย TCDC และหน่วยวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและโครงสร้างพื้นฐาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อบอกเล่าบรรยากาศของกาดในเชิงวิถีชีวิตและเติมเต็มในส่วนที่การวิจัยฉบับเต็มรูปแบบอาจไม่สามารถนำเสนอได้ เพื่อให้ชาวเชียงใหม่ได้รู้จักเรื่องใกล้ตัวและของสำคัญที่น่าหวงแหนอย่างกาดคู่บ้านคู่เมืองแห่งนี้ดียิ่งขึ้น 

ความเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น คุณจะแสดงความเห็นเป็นคนแรก