หลักธรรมพื้นฐานที่ชาวพุทธพึงรู้

“หลักธรรมพื้นฐานที่ชาวพุทธพึงรู้” เป็นหนังสือที่มุ่งแสดงหลักคำสอนและหลักปฏิบัติพื้นฐานในพระพุทธศาสนาที่พุทธบริษัทจำเป็นต้องรู้ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจมากเพียงพอที่จะได้รับประโยชน์จากธรรมะในชีวิตจริงและชีวิตประจำวัน ตลอดจนมีพื้นฐานที่จะศึกษาและปฏิบัติธรรมในชั้นลึกต่อไปด้วยตนเอง นอกจากนั้นยังมุ่งหวังให้ผู้อ่านได้เกิดความมั่นใจและภาคภูมิใจในความเป็นพุทธบริษัทของตนเอง และสามารถตอบคำถามได้ว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไร? มีหลักการและเป้าหมายคืออะไร? ตลอดจนวิธีการดำเนินชีวิตที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายนั้นๆ ได้อย่างไร ?

วันที่เผยแพร่ : Jun 29, 2018
สำนักพิมพ์ : ธรรมะอินเทรนด์
จำนวนหน้า : 50 หน้า
ที่มีอยู่
ไม่จำกัด
คะแนน
แชร์บนสื่อสังคมออนไลน์ :

MARC Information

245 a : Title 
หลักธรรมพื้นฐานที่ชาวพุทธพึงรู้ 
300 a : Total pages 
50 
520 a : Description 
“หลักธรรมพื้นฐานที่ชาวพุทธพึงรู้” เป็นหนังสือที่มุ่งแสดงหลักคำสอนและหลักปฏิบัติพื้นฐานในพระพุทธศาสนาที่พุทธบริษัทจำเป็นต้องรู้ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจมากเพียงพอที่จะได้รับประโยชน์จากธรรมะในชีวิตจริงและชีวิตประจำวัน ตลอดจนมีพื้นฐานที่จะศึกษาและปฏิบัติธรรมในชั้นลึกต่อไปด้วยตนเอง นอกจากนั้นยังมุ่งหวังให้ผู้อ่านได้เกิดความมั่นใจและภาคภูมิใจในความเป็นพุทธบริษัทของตนเอง และสามารถตอบคำถามได้ว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไร? มีหลักการและเป้าหมายคืออะไร? ตลอดจนวิธีการดำเนินชีวิตที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายนั้นๆ ได้อย่างไร ? 

ความเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น คุณจะแสดงความเห็นเป็นคนแรก