Call No. : 370.196 ก19ร 2558
สำนักพิมพ์ : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ปีที่พิมพ์ : 2558
จำนวนหน้า : 120 หน้า
บาร์โค้ด ชื่อสำเนา ชั้นวาง สถานะ
013370 รายงานประจำปี 2557 - On shelf  เข้าสู่ระบบ 

MARC Information

050 b : Publish Year 
2558 
050 b : Author ID 
ก19ร 
050 a : Classification No. 
245 a : Title (ชื่อเรื่อง) 
รายงานประจำปี 2557 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
260 c : Date of publication 
2558 
300 a : Total pages 
120 
650 a : Subject 

ความเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น คุณจะแสดงความเห็นเป็นคนแรก