ภควดี ศรีมณี
03 Dec 2020

หนังสือมาใหม่ประจำเดือน ธันวาคม 2563

Book


1.บทสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการศึกษาระบบมาตราฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุก


2.รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาระบบมาตราฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุก


3.คดีรักข้ามเวลา


4.รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองประจำปี พ.ศ.2562


5.สร้างเว็บไซต์แบบ Responsive ด้วย Bootstrap ร่วมกับ CSS และ JavaScript


6.TOEIC


7.สมุดภาพ สยาม : ยุคประชาธิปไตย


8.สมุดภาพเที่ยวที่ต่างๆ


9.สมุดภาพ กรมหมื่นพิทยาลาภฯ ตอนตรวจราชการ กระทรวงธรรมการ


10.สมุดภาพพระยาพหลพลพยุหเสนา ภาค 1


11.สมุดภาพพระยาพหลพลพยุหเสนา ภาค 2 : ปราบกบฎ พ.ศ.2476


12.สมุดภาพ สถากาชาดไทย ภาค 1 : คณะกรรมการและงานกาชาดยุคแรก


13.พลังคำสู่พลังใจ


14.พิชิตงานเบิกบานใจ


15.เพียงรักและตระหนักรู้


16.ประกายเพชรพจโนวาท


17.ปัญญานันทภิกขุ พระธรรมทูตแม่ทัพโลก ฉบับ 100 ปี ชาตกาล 2554


18.ตราบฟ้ามีตะวัน


19.แนวพระราชดำริการพัฒนาสู่ความยั่งยืน


E-Book


1.News Wave พฤศจิกายน 2563