ภควดี ศรีมณี
06 Jan 2021

หนังสือมาใหม่ประจำเดือน มกราคม 2564

1.เทวานฤมิตร


2.เอกเทพ


3.นางฟ้าที่ (แสน) รัก


4.เพลิงแค้นปีศาจ


5.เพลงรักปีศาจ


6.รอยรักกลางตะวัน


7.จับแมวสองมือ


8.พวกเราขอเล่าบ้าง อยู่วงัสระประทุม 2


9.พูดอังกฤษจากจินตภาพ Mind Map English เข้มข้น


10.Daily English Conversation สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ฉบับสมบูรณ์


11.EQ ตัดสินชะตากรรม


12.สถานการณ์การทุจริตประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


13.คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ


14.ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2562 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545-2562


E-Book


1.คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ