กรมการขนส่งทางบก ปฎิรูปทำใบขับขี่ปี 60 "ออกยาก-ยึดง่าย"

กรมการขนส่งทางบก เตรียมปฎิรูประบบการทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในปี 2560-2561 ให้มีความยากมากขึ้น หวังยกระดับมาตรฐานผู้ขับขี่เทียบเท่าต่างประเทศ หลังไทยยังมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เป็นอันดับ 2 ของโลก

MARC Information

245 a : Title 
กรมการขนส่งทางบก ปฎิรูปทำใบขับขี่ปี 60 "ออกยาก-ยึดง่าย" 
100 a : Author 
520 a : Description 
กรมการขนส่งทางบก เตรียมปฎิรูประบบการทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในปี 2560-2561 ให้มีความยากมากขึ้น หวังยกระดับมาตรฐานผู้ขับขี่เทียบเท่าต่างประเทศ หลังไทยยังมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เป็นอันดับ 2 ของโลก 
0 : Youtube VDO code 

ความเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น คุณจะแสดงความเห็นเป็นคนแรก