DLT E-LIBRARY ห้องสมุดดิจิทัล
ศาสนาเปรียบเทียบ

ศาสนาเปรียบเทียบ เป็น วิทยาการว่าด้วยศาสนา เป็นวิทยาการพื้นฐานแห่งวิทยาการทั้งปวง การศึกษาศาสนาเปรียบเทียบ มิได้มุ่งให้ศึกษาเพื่อให้ปฏิบัติธรรมในศาสนานั้นๆ เพื่อให้เข้าถึงอาณาจักรของพระเจ้า เพื่อให้ถึงซึ่งความหลุดพ้น หรือเพื่อให้บรรลุถึงซึ่งนิพพาน แต่ประการใด หากมุ่งเพื่อให้เข้าใจสังคมมนุษย์ ให้รู้จักจิตใจมนุษย์ ในฐานะนักสังคมตามแบบปฏิบัติแห่งศาสดาผู้ประกาศศาสนานั้นๆ ดังนั้นการศึกษาศาสนาเปรียบเทียบ จึงมุ่งหมายเพียงเพื่อให้รู้จักและเข้าใจฐานะที่เราอยู่ในสังคมของมนุษย์เป็นสำคัญ

วันที่เผยแพร่ : Feb 05, 2018
สำนักพิมพ์ : ธรรมะอินเทรนด์
จำนวนหน้า : 608 หน้า
ที่มีอยู่
ไม่จำกัด
คะแนน
แชร์บนสื่อสังคมออนไลน์ :

MARC Information

245 a : Title 
ศาสนาเปรียบเทียบ 
300 a : Total pages 
608 
520 a : Description 
ศาสนาเปรียบเทียบ เป็น วิทยาการว่าด้วยศาสนา เป็นวิทยาการพื้นฐานแห่งวิทยาการทั้งปวง การศึกษาศาสนาเปรียบเทียบ มิได้มุ่งให้ศึกษาเพื่อให้ปฏิบัติธรรมในศาสนานั้นๆ เพื่อให้เข้าถึงอาณาจักรของพระเจ้า เพื่อให้ถึงซึ่งความหลุดพ้น หรือเพื่อให้บรรลุถึงซึ่งนิพพาน แต่ประการใด หากมุ่งเพื่อให้เข้าใจสังคมมนุษย์ ให้รู้จักจิตใจมนุษย์ ในฐานะนักสังคมตามแบบปฏิบัติแห่งศาสดาผู้ประกาศศาสนานั้นๆ ดังนั้นการศึกษาศาสนาเปรียบเทียบ จึงมุ่งหมายเพียงเพื่อให้รู้จักและเข้าใจฐานะที่เราอยู่ในสังคมของมนุษย์เป็นสำคัญ 

ความเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น คุณจะแสดงความเห็นเป็นคนแรก