DLT E-LIBRARY ห้องสมุดดิจิทัล
ธรรมะแพลทินั่ม

ธรรมะแพลทินั่ม คือ ความคิดที่ดีที่สุดที่คุณเลือกแล้วสำหรับตัวคุณเองเพื่อการมีความสุข ไม่ใช่ระดับโกลด์ แต่เป็นระดับแพลทินั่ม เพราะแน่นอนเราย่อมเลือกสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดแล้วเสมอ บางทีคุณอาจจะเคยดูหนังเรื่อง ‘Sliding Door’ นางเอกจะขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดิน เมื่อนางเอกขึ้นรถทัน เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับชีวิตเธอดังต่อไปนี้…และหากนางเอกขึ้นรถไม่ทัน เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับชีวิตเธอดังต่อไปนี้.. ชีวิตเราทุกคนเหมือนนางเอกคนนี้ เมื่อเรื่องหนึ่งเกิดขึ้น เราเลือกวิธีคิดของเราตอบสนอง ถ้าคุณเลือกแบบแรก (อย่างทุกหน้าซ้ายในหนังสือเล่มนี้) คุณจะทุกข์ ถ้าคุณเลือกแบบที่สอง (อย่างทุกหน้าขวาในหนังสือเล่มนี้) คุณจะสุข แต่ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วย จะถกเถียงโต้แย้ง จะเสนอความคิดแบบที่สาม (นอกเหนือไปจากหนังสือเล่มนี้) คุณก็ได้เลือกแล้วเหมือนกัน ชีวิตเลือกได้ เพียงแต่เราต้องรับผิดชอบยอมรับผลของการเลือกของเราเท่านั้นเอง ไม่ว่าจะทุกข์หรือสุข เราเป็นผู้เลือกให้มันเกิดขึ้น หนังสือเล่มนี้มีเจตนาประสงค์จะคุยเล่นเป็นเพื่อน เม้าท์กันให้เห็นความแตกต่างของความคิดอย่างสนุกๆ โดยมีแนวเริ่มรากมาจากวิถีธรรมนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน คิดอย่างธรรม สนุกให้ฉุกคิด ร่วมด้วยช่วยกันหามุมมองที่อาจเปิดให้เห็นแสงที่ลอดเข้ามาในรอยแตกเล็กๆ ของความรู้สึกด้านลบของบางนาทีของวัน แสงแห่งความสุข ถ้ามันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเล็กน้อย ฉันก็ยินดีหากได้แต่อ่านเพลินอย่างเดียว ฉันก็ยินดี เพราะอย่างน้อยเราก็ได้แบ่งปันความคิดกัน

วันที่เผยแพร่ : Apr 11, 2018
สำนักพิมพ์ : -
หมวด : ทั่วไป
จำนวนหน้า : 108 หน้า
ที่มีอยู่
ไม่จำกัด
คะแนน
แชร์บนสื่อสังคมออนไลน์ :

MARC Information

245 a : Title 
ธรรมะแพลทินั่ม 
300 a : Total pages 
108 
520 a : Description 
ธรรมะแพลทินั่ม คือ ความคิดที่ดีที่สุดที่คุณเลือกแล้วสำหรับตัวคุณเองเพื่อการมีความสุข ไม่ใช่ระดับโกลด์ แต่เป็นระดับแพลทินั่ม เพราะแน่นอนเราย่อมเลือกสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดแล้วเสมอ บางทีคุณอาจจะเคยดูหนังเรื่อง ‘Sliding Door’ นางเอกจะขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดิน เมื่อนางเอกขึ้นรถทัน เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับชีวิตเธอดังต่อไปนี้…และหากนางเอกขึ้นรถไม่ทัน เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับชีวิตเธอดังต่อไปนี้.. ชีวิตเราทุกคนเหมือนนางเอกคนนี้ เมื่อเรื่องหนึ่งเกิดขึ้น เราเลือกวิธีคิดของเราตอบสนอง ถ้าคุณเลือกแบบแรก (อย่างทุกหน้าซ้ายในหนังสือเล่มนี้) คุณจะทุกข์ ถ้าคุณเลือกแบบที่สอง (อย่างทุกหน้าขวาในหนังสือเล่มนี้) คุณจะสุข แต่ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วย จะถกเถียงโต้แย้ง จะเสนอความคิดแบบที่สาม (นอกเหนือไปจากหนังสือเล่มนี้) คุณก็ได้เลือกแล้วเหมือนกัน ชีวิตเลือกได้ เพียงแต่เราต้องรับผิดชอบยอมรับผลของการเลือกของเราเท่านั้นเอง ไม่ว่าจะทุกข์หรือสุข เราเป็นผู้เลือกให้มันเกิดขึ้น หนังสือเล่มนี้มีเจตนาประสงค์จะคุยเล่นเป็นเพื่อน เม้าท์กันให้เห็นความแตกต่างของความคิดอย่างสนุกๆ โดยมีแนวเริ่มรากมาจากวิถีธรรมนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน คิดอย่างธรรม สนุกให้ฉุกคิด ร่วมด้วยช่วยกันหามุมมองที่อาจเปิดให้เห็นแสงที่ลอดเข้ามาในรอยแตกเล็กๆ ของความรู้สึกด้านลบของบางนาทีของวัน แสงแห่งความสุข ถ้ามันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเล็กน้อย ฉันก็ยินดีหากได้แต่อ่านเพลินอย่างเดียว ฉันก็ยินดี เพราะอย่างน้อยเราก็ได้แบ่งปันความคิดกัน 

ความเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น คุณจะแสดงความเห็นเป็นคนแรก