DLT E-LIBRARY ห้องสมุดดิจิทัล
เศรษฐศาสตร์มหภาค เล่ม 1

หนังสือซึ่งได้บรรยายให้เข้าใจถึงหลักของเศรษฐศาสตร์มหภาคอย่างกว้างๆ ทั่วไปว่าแตกต่างไปจากเศรษฐศาสตร์จุลภาคอย่างไร ในขณะเดียวกันผู้แต่งยังได้เน้นถึงการเปรียบเทียบแบบจำลองทฤษฎีของพวกคลาสสิก พวกเคนส์ไปด้วยพร้อมๆ กัน จึงนับได้ว่าเป็นหนังสือที่ให้ประโยชน์ต่อผู้ที่ศึกษาเรื่องนี้ โดยให้เข้าใจถึงหลักทฤษฎีที่มีชื่อเสียงทั้งสองพวกนี้ ตลอดจนเข้าใจถึงโครงสร้างของรายได้ประชาชาติ การจ้างทำงาน ภาวะเศรษฐกิจ และวิธีการทำงบประมาณ ตลอดจนการหาเงินมาใช้จ่ายของรัฐบาลอีกด้วย

วันที่เผยแพร่ : Jul 02, 2018
สำนักพิมพ์ : โครงการ OpenBase
หมวด : ทั่วไป
จำนวนหน้า : 212 หน้า
ที่มีอยู่
ไม่จำกัด
คะแนน
แชร์บนสื่อสังคมออนไลน์ :

MARC Information

245 a : Title 
เศรษฐศาสตร์มหภาค เล่ม 1 
300 a : Total pages 
212 
520 a : Description 
หนังสือซึ่งได้บรรยายให้เข้าใจถึงหลักของเศรษฐศาสตร์มหภาคอย่างกว้างๆ ทั่วไปว่าแตกต่างไปจากเศรษฐศาสตร์จุลภาคอย่างไร ในขณะเดียวกันผู้แต่งยังได้เน้นถึงการเปรียบเทียบแบบจำลองทฤษฎีของพวกคลาสสิก พวกเคนส์ไปด้วยพร้อมๆ กัน จึงนับได้ว่าเป็นหนังสือที่ให้ประโยชน์ต่อผู้ที่ศึกษาเรื่องนี้ โดยให้เข้าใจถึงหลักทฤษฎีที่มีชื่อเสียงทั้งสองพวกนี้ ตลอดจนเข้าใจถึงโครงสร้างของรายได้ประชาชาติ การจ้างทำงาน ภาวะเศรษฐกิจ และวิธีการทำงบประมาณ ตลอดจนการหาเงินมาใช้จ่ายของรัฐบาลอีกด้วย 

ความเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น คุณจะแสดงความเห็นเป็นคนแรก